Västmanlands fjordhästförening

Välkommen till Västmanlands Fjordhästförening! 

Västmanlands FF startade 1987 som en intresseförening för fjordhästar i Västmanland.

Föreningen har idag ca 50 medlemmar. 

Aktiviteter som föreningen ordnar är till exempel kurser, ridläger, studiebesök, tränings-tävlingar och grillkvällar. 


Medlemsavgift

285 :- (fullt medlemskap)

100 :- (stödmedlem)

50 :- (familjemedlem)

Postgironummer:

440 59 70 - 7


Lillblakken 

Du som har fullt medlemskap får dessutom VFF:s egen medlemstidning, även Svenska fjordhästföreningens tidning Lillblakken som utkommer 4 ggr/år.


Vill du bli medlem?

Sätt in medlemsavgiften på postgirot och maila ditt namn, adress, mail och telefon till ilennartsson@gmail.com