Välkommen till Västmanlands Fjordhästförening! 


På gång hos oss!!


Årsmöte , digitalt , 14 mars 2021kl. 15.00

se mer info under aktiviteter.


Om oss:

Västmanlands FF startade 1987 som en intresseförening för fjordhästar i Västmanland.

Föreningen har idag ca 60 medlemmar. 

Aktiviteter som föreningen ordnar är till exempel kurser, ridläger, studiebesök, tränings-tävlingar och grillkvällar. 


Medlemsavgift 2021

320 :- (fullt medlemskap)

100 :- (stödmedlem)

50 :- (familjemedlem)

Ny som Medlem?. Under ditt första år så är ditt medlemskap rabatterat till endast 250 kr


Postgironummer:

440 59 70 - 7


Lillblakken 

Du som har fullt medlemskap får dessutom VFF:s egen medlemstidning, även Svenska fjordhästföreningens tidning Lillblakken som utkommer 4 ggr/år.


Vill du bli medlem?

Sätt in medlemsavgiften på postgirot och maila ditt namn, adress, mail och telefon till ilennartsson@gmail.com