Välkommen till Västmanlands Fjordhästförening! En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

önskar vi er alla fjordfrälsta!!


Vi ser fram emot ett nytt härligt fjordår 2022


Årsmötet planeras till den 6 mars kl 15,00

Vi hoppas kunna genomföra det fysiskt men om

restriktionerna så kräver blir det digitalt som ifjol. 


Om oss:

Västmanlands FF startade 1987 som en intresseförening för fjordhästar i Västmanland.

Föreningen har idag ca 60 medlemmar. 

Aktiviteter som föreningen ordnar är till exempel kurser, ridläger, studiebesök, tränings-tävlingar och grillkvällar.


Varmt välkommen som medlem hos oss!! 


Medlemsavgift 2022

320 :- fullt medlemskap

100 :- stödmedlem

50 :- familjemedlem


Postgironummer:

440 59 70 - 7


Lillblakken 

Du som har fullt medlemskap får dessutom VFF:s egen medlemstidning, även Svenska fjordhästföreningens tidning Lillblakken som utkommer 4 ggr/år.


Vill du bli medlem?

Sätt in medlemsavgiften på postgirot och maila ditt namn, adress, mail och telefon till ilennartsson@gmail.com