Välkommen till Västmanlands Fjordhästförening! 


Full fart i höst !! Välkomna på våra aktiviteter.Pay and Ride 26 september


Skicklighetsritt  10 oktober


Brukbarhetstest  23 oktober


Om oss:

Västmanlands FF startade 1987 som en intresseförening för fjordhästar i Västmanland.

Föreningen har idag ca 60 medlemmar. 

Aktiviteter som föreningen ordnar är till exempel kurser, ridläger, studiebesök, tränings-tävlingar och grillkvällar. 


Medlemsavgift 2021

320 :- fullt medlemskap

220:- ungdomspris tom 18 år, fullt medlemskap

100 :- stödmedlem

50 :- familjemedlem

Ny som Medlem?. Under ditt första år så är ditt medlemskap rabatterat till endast

250 kr för vuxen och 150 kr ungdom !!


Postgironummer:

440 59 70 - 7


Lillblakken 

Du som har fullt medlemskap får dessutom VFF:s egen medlemstidning, även Svenska fjordhästföreningens tidning Lillblakken som utkommer 4 ggr/år.


Vill du bli medlem?

Sätt in medlemsavgiften på postgirot och maila ditt namn, adress, mail och telefon till ilennartsson@gmail.com