Välkommen till Västmanlands Fjordhästförening! 


På gång hos oss!!


Digital utmaning !!

Under april månad har vi en digital utmning för alla som vill vara med.

Läs mer under aktiviteter!!


Om oss:

Västmanlands FF startade 1987 som en intresseförening för fjordhästar i Västmanland.

Föreningen har idag ca 60 medlemmar. 

Aktiviteter som föreningen ordnar är till exempel kurser, ridläger, studiebesök, tränings-tävlingar och grillkvällar. 


Medlemsavgift 2021

320 :- (fullt medlemskap)

100 :- (stödmedlem)

50 :- (familjemedlem)

Ny som Medlem?. Under ditt första år så är ditt medlemskap rabatterat till endast 250 kr


Postgironummer:

440 59 70 - 7


Lillblakken 

Du som har fullt medlemskap får dessutom VFF:s egen medlemstidning, även Svenska fjordhästföreningens tidning Lillblakken som utkommer 4 ggr/år.


Vill du bli medlem?

Sätt in medlemsavgiften på postgirot och maila ditt namn, adress, mail och telefon till ilennartsson@gmail.com